Megan Campisi: A bűnevő
Libri Kiadó

Megan Campisi: A Bűnevő

Megan Campisi: A bűnevő

Megan Campisi: A Bűnevő

Amíg A Bűnevő című könyv nem került a kezembe, addig sejtelmem sem volt, hogy létezett ilyen „szakma”. Azóta kicsit utánajártam a neten, és megdöbbentő, hogy régen, azaz az 1600-as években, milyen rafináltan ötlötték ki az emberek, hogy haláluk után a mennyországba jussanak. Megan Campisi könyve, a bűnevők történetének koncepciójából ered, ezen felül az írónő belecsempészte Nagy-Britannia királyi történelmét, természetesen a neveket megváltoztatta, az eseményeket megkeverte, mégis, egyértelműen felismerhetők benne a kor jegyei. Erzsébet királynő szerepét, a könyvben Bethany királynő kapta, féltestvére Mária, Maris néven szerepel, illetve apjuk, aki előszeretettel végeztette ki a feleségeit, VIII Henrik ténykedésére utal. Mindazonáltal A bűnevők fikció, akkor is, ha több esetben is ismerős elemekkel találkozunk. Campisi megtartotta magának azt a szabadságot, hogy olyan helyre vigye a történetét, és olyan szereplőkkel kooperáljon, amelyben kiteljesedhet és nem korlátozzák a megtörtént események.

A bűnevők feladata, hogy megegyék mások bűneit, ezáltal ők lesznek azok, akik haláluk után Évához, azaz a pokolba kerülnek. Éva testesít meg mindent, ami gonosz, miatta nem élhetnek az emberek jólétben, nem lehetnek boldogok. Minden bűn, amit egy ember elkövetett élete során, a halála napján feloldozást nyer, ha az illető bevallja őket, és a bűnevő megeszi azokat az étkeket, amelyek az adott vétkeket megtestesítik. Ezután a bűnevő cipeli tovább a terhet, és a halála napján minden ember bűnét ő viszi a sírba. A bűnevő nem beszélhet, nem szólhat senkihez, csupán a feloldozást adhatja meg: „A bűnök most már az én bűneim. Némán viselem őket a síromig.”

May Owens-t kenyérlopáson kapják és börtönbe viszik, ahol ki kell várnia az ítéletét. A büntetés lehet akasztás, égetés, korbács, azonban a lányra a jegyző nem ró ki semmit. May nem tudja mi történik, reménykedik, hogy megússza az akasztást és maximum pár korbácsütést kap, azonban, amikor a jegyző újra megjelenik olyan retorziót szab ki rá, amire legrosszabb rémálmaiban sem gondolt: Bűnevő lesz.

A társadalom teljesen kirekeszti őt. Rettegnek tőle. Ha meglátják az utcán, elfordítják a fejüket és csak abban az esetben szólnak hozzá, ha felsorolás és bűnevést kell végeznie. May-t egy idősebb bűnevő mellé helyezik, aki próbál a lányra figyelni, tanítani őt, de ez nem egyszerű feladat. A lánynak sokat kell tanulnia, de a legfőbb, hogy nem szólalhat meg és nem hányhatja ki a megevett ételt.

Az idősebb bűnevőt a királyi udvarba hívatják, ahol Bethany királynő legkedvesebb szolgájának bűneit kell megennie. May vele tart a palotába és ő is végig hallgatja Corliss Ashton gyónását. Másnap mindkettőjüknek vissza kell menni, hogy az evés megtörténjen és Corliss a mennybe kerüljön. Azonban az ételek között szerepel valami, aminek nem kellene ott lennie: Egy szarvas szíve. Ez nem szerepelt a vallomás során, így az idősebb bűnevő megáll és nem hajlandó elfogyasztani azt. Miután a katonák elfogják és tömlöcbe vetik, May feladata lesz, hogy elfogyassza az ételt, ami gyilkosságot jelent. A lánynak nincs más választása, ha nem akar meghalni, meg kell ennie a szívet.

May eltökélt szándéka, hogy segítsen az idős bűnevőn, ezért visszamegy a palotába, hogy megpróbálja valahogyan a tudtukra adni: tévedés történt. A lány sajnos egy olyan emberrel kerül szembe, akinek feltett szándéka, hogy az igazság ne derüljön ki, és ebbe a találkozásba May majdnem belehal.

A fiatal bűnevőt újra a palotába hívják, hogy egy udvarhölgy megvallja bűneit, és May megegye azokat. De túlságosan hasonló a két eset. Elkékült ajkak, habzó száj, egy titok, és a koporsón ismét megjelenik a szarvasszív, amelynek nem kellene ott lennie.
A lány képtelen megálljt parancsolni magának, ki kell derítenie az igazságot.

Ki az, aki a szarvasszíveket a koporsókra tette? Ki akarhatta a két lány halálát? Milyen összeesküvés készülődik az udvarban?

Összességében kifejezetten élvezetes könyv volt, attól függetlenül is, hogy a téma korántsem vidám. Lenyűgöző volt May karakterfejlődése, ahogy rátalált igazi önmagára, megtanult élni a farkasok között és sikerült közben embernek maradnia.

Kiadó: Libri Könyvkiadó
Fordította: Mesterházi Mónika
Megjelenés éve: 2021
Oldalak száma: 368

Fülszöveg:

A sötét, vérzivataros 16. századi Angliában a tizennégy éves árva May kenyérlopás miatt bíróság elé kerül. Az ítélet kegyetlen és megmásíthatatlan: mostantól bűnevő lesz. A társadalom páriája, megbélyegzett senki, akinek feladata, hogy meghallgassa a haldoklók bűnvallomásait, majd rituálisan elfogyassza koporsójuk mellett a vétkeiket szimbolizáló étkeket, ezzel biztosítva számukra a megváltást. Nem beszélhet, senki nem nézhet rá, nem érhet hozzá, némán kell hordoznia élete végéig mások magára vállalt bűneit.

A kétségbeesett lány egy idősebb bűnevő mellé csapódik, és hamar az udvari intrikák kellős közepén találja magát. Amikor társát elfogják és halálra kínozzák, May elhatározza, hogy kideríti az igazságot. Elszántságának az sem szab gátat, hogy egyedül van a hatalmasok ellen, hogy némaságra van ítélve, és hogy az idő is ellene dolgozik…

Megan Campisi történelmi fikciója brilliánsan ötvözi a disztópiák és a bűnügyi regények legizgalmasabb elemeit, May karaktere pedig az utóbbi idők egyik leginspirálóbb női karaktere, aki minden nehézség és megaláztatás ellenére erős tud maradni. Akik szerették A szolgálólány meséjét és A rózsa nevét, ebben a könyvben sem fognak csalódni.